Identidade

A nosa identidade é a nosa esencia, quen somos, como vivimos e como nos expresamos no mundo. Así explicado parece sinxelo pero inclúe estas catro dimensións. As coñecías todas?

Identidade de xénero:

A identidade de xénero é como te sintes respecto a ti mesmx. É a forma en que o teu cerebro interpreta quen es. Non está ligada ao sexo biolóxico.


Muller --------- GenderQueer --------- HomeSexo biolóxico:

Corresponde ás características físico-biolóxicas que diferencian aos individuos a nivel sexual, incluindo os órganos, hormonas e cromosomas.


Femia ----------- Intersexual ------------- Macho

Expresión de xénero:

É a maneira en que expresas o teu xénero. Se basa nos roles tradicionais de xénero: inclúe a forma en que te vistes e te comportas.


Feminina ------- Andróxino/a ---------- Masculina

Orientación sexual:

Refírese ao tipo de persoa pola que te sentes atraídx (física, emocional, espiritual e románticamente).


Heterosexual ------- Bisexual ----------- Asexual

Pansexual ----------- Homosexual/LesbianaComo decidimos que é ser home ou muller?

Aínda que non o creas o noso autoconcepto está condicionado polos estereotipos e roles de xénero


Socialización diferencial:

Estereotipos e roles de xénero


Son o conxunto de crenzas compartidas socialmente que as persoas temos en relación ás características, roles e conductas que mulleres e homes deberían levar a cabo, así como as relacións que ambos xéneros han de mantener entre si.
Según se somos homes ou mulleres, a sociedade espera de nós certos rasgos e comportamentos...

Pero todos eles son ESTEREOTIPOSFalemos agora de diversidade

Pero todos eles son ESTEREOTIPOS

Neste vídeo podes ver como a diversidade sexual está presente ao longo da historia. Segundo as sociedades van cambiando, as mentalidades, as leis e a tolerancia foron cambiando.

Impoñer un modelo "Dous sexos-Dous xéneros" é dicir, a heterosexualidade, non só non se axusta a realidade senón que pode ter graves consecuencias para as persoas que non se identifican dentro deste modelo.
Cando só aceptamos o modelo

DOUS SEXOS / DOUS XÉNEROS / HETEROSEXUALIDADE, non podemos integrar realmente a DIVERSIDADE SEXUAL coma un DEREITO de todas e para todas as persoas.