Proxectos do alumnado


Neste obradoiro participaron preto de 125 alumnos/as de 4º da ESO

Traballando por equipos, puideron elixir a problemática sobre a que traballar e deseñar unha solución para mellorala. Estes son os temas principais elixidos polos/as estudiantes.

  • Identificar as relacións tóxicas

  • Mellorar a súa autoestima e confianza en sí mesmos/as

  • Acceder a coñecemento sobre diversidade de xénero

  • Loitar contra a homofobia e a discriminación

  • Buscar solucións para evitar a prostitución de menores

  • Axudar ás persoas de xénero non binario a expresarse tal e como son

  • Atopar fontes de información alternativas á pornografía


Empatizar, definir, idear, prototipar, testar... compartir!

Repartidos en 40 equipos de deseño, os/as estudiantes idearon e prototiparon solucións para os problemas máis acuciantes da área afectivo-sexual.

Para iso, seguiron a metodoloxía do Design Thinking, que permite crear solucións en equipo partindo dun profundo coñecemento do problema e da persoa que o padece.

Entre os prototipos atopamos todo tipo de ideas: creación de asociacións, apps, webs, brigadas, protocolos... pero sen dúbida, algo que todos demandan é dar continuidade á FORMACIÓN en materia afectivo-sexual, poder falar destes temas sen que sexa un tabú e expresar libremente a súa identidade sen ser xuzgados ou criticados.


Aquí podedes ver algúns dos traballos de deseño do alumnado

App Educación Afectivo-Sexual

A idea de este equipo consiste en crear unha app onde poidas consultar información relevante sobre todos os aspectos dunha educación afectivo-sexual: relacións sanas, autoconcepto e autoestima, diversidade, etc.

App con recursos e chat en vivo

Este equipo detectou que falta información para que as persoas novas aprendan a identificar se están nunha relación tóxica. A súa solución consiste nunha app con recursos e chat en vivo para pedir consello e resolver dúbidas.

Web que contrarreste os efectos negativos da pornografía

O problema elixido por este equipo foi a inseguridade, falta de autoestima e estereotipos tóxicos que promove a pornografía. A súa proposta consiste en crear contido que contrarreste estes efectos e proporcione referentes realistas e positivos sobre as relacións afectivo-sexuais.

App / Web de diagnóstico de relacións tóxicas

Este equipo quería axudar aos adolescentes a saber se están nunha relación sana ou tóxica. Para iso idearon unha app/web cun cuestionario que hai que responder. O resultado do test é un diagnóstico: se estás nunha relación, sana, tóxica ou violenta.

Asignatura de educación afectivo-sexual

Este grupo de alumnos/as está preocupado de a principal fonte de información sobre a materia afectiva-sexual sexa a pornografía. Propoñen que exista unha asignatura que aborde a materia dende a intelixencia emocional, a tolerancia á diversidade e o respeto.

Programa para visibilizar a diversidade

Este equipo quere axudar ás persoas que non encaixan no podelo binario de sexo-xénero. Para iso, propoñen normalizar todas as identidades mediante o apoio para que cada persoa poida expresarse como é en calquera contexto.

Medidas para prevenir a prostitución en adolescentes

Este equipo abordou a problemática de persoas adolescentes en situación vulnerable que se ven obrigadas a practicar a prostitución por necesidade. Propoñen crear traballos dignos sen requerir unha titulación e penar ás persoas que as explotan ou consumen.

Programa de formación sobre diversidade para todos

Á veces o entorno dos/as adolescentes non coñecen todas as opcións de identidade de xénero, orientación sexual, etc. Este equipo propón iniciativas formativas en distintos formatos para que todos melloren estes coñecementos.


Como podedes observar, dun mesmo desafío de deseño poden xurdir solucións moi diferentes. Cando empoderamos aos/ás estudiantes a deseñar e prototipar as súas ideas danse conta de que poden mellorar as cousas e ter un impacto positivo no mundo.

As metodoloxías de deseño centrado no usuario (HDC) e o Design Thinking son unha ferramenta que poden aplicar a calqueira problemática da súa vida. Son procesos que fomentan a empatía, a definición do desafío de deseño, a creatividade e o prototipado rápido para testar as nosas ideas.

Implicar aos usuarios/as no deseño de solucións é unha forma moi eficaz de comprender de verdade como un problema afecta ás persoas.